hjem
Børn tiltrækkes af tegneserier som udtryksform, og det er lettere at fange dem med humor, og ved at overdrive det der er svært. De kan tit lettere forholde sig til en tegneserie, hvor problemet er flyttet lidt fra virkeligheden.

Tegneserie kan bruges i situationer hvor begge parter bliver fastlåst i den samme konflikt gentagne gang. Når jeg tegner er det tit at problemet har forløbet over et stykke tid. Så har jeg mulighed for at se og høre hvordan barnet oplever situationen, og det prøver jeg at tage med når jeg tegner.Jeg forsøger at brug tegneserier til at lave både et indre og et ydre billede. Børn kan have det svært med at finde ord for, eller forklare det der er svært. Med tankebobler får jeg mulighed for at gætte på hvordan børnene føler, og hvordan de har det indeni, og måske hvad der er gået forud for en konflikt.
Det er en bevidstgørelse, børnene får mulighed for at få insigt i sig selv, at et aggressivt udtryk kan gem andre følelser.Nogle gange har jeg lavet en tegneserie for at spejl en situation, for at sætte et barn i centrum. Selve tegneserien bliver en fællesoplevelse, og dermed lægger op til en fællesdiskussion.Der er omsorg I at lave en tegneserie, børnene føler sig set/forstået af den voksen. Både når det er svært og når det er godt.En anden vigtig del af min tegneserie er at børnene ser den voksen og hvad den voksen føler og tænker. Børnene ser hvordan de bliver opfattet af deres omgivelser.

Jeg laver tegneserie som en serie "still billeder " fra en hurtig hverdag. Tegneserier giver tid til at dvæle ved detaljen, snak om enkelt sætninger og udtryk, og grin sammen om ting der er svært. Der er mulighed for at gå ind i konflikterne og diskuterer hvorfor og hvordan. Der er mulighed for at se nogen af min tegneserie på siden "Problem snap strips"